Obvestilo delničarjem družbe Panvita mesnine d.d

Na podlagi točke 9.1. Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.d., direktor družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, sporoča delničarjem, da imajo odgovore na postavljena vprasanja na 7. skupščini družbe Panvita mesnine d.d., ki je bila dne 21.08.2020, na vpogled vsaj 30 dni od objave, na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

PRENESITE DOKUMENT