Obvestilo delničarjem družbe Panvita MIR d.d.

Na podlagi točke 9.1. Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d., uprava družbe Panvita, Mesna industrija Radgona Kmetijstvo in proizvodnja hrane d.d., Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona, sporoča delničarjem, da imajo odgovore na postavljena vprašanja na 30. skupščina družbe Panvita MIR d.d., ki je bila 21.08.2020, na vpogled vsaj 30 dni od objave, na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 28A, 9250, vsak delovnik med 9. in 12. uro .

PRENESITE DOKUMENT