PANVITA ZAČELA Z ŽETVIJO LETOŠNJE PŠENICE

 Murska Sobota, 7. julij 2023 – V Skupini Panvita, prvi in največji vertikalni verigi podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, so oznanili začetek letošnje žetve pšenice. Na letošnjo letino so imele vpliv pestre vremenske razmere skozi celotno rastno sezono, a v Panviti kljub manjšem pridelku pričakujejo povprečno kakovost pšenice.

Skupina Panvita, ki se uvršča med vodilne slovenske proizvajalce varne, kakovostne in okusne hrane, je pričela z žetvijo pšenice. Letos imajo posejano pšenico na 1.250 hektarjih vendar se kaže, da bo pridelek manjši od pričakovanega.

Branko Virag, vodja kmetijstva Skupine Panvita in direktor družbe Panvita Kmetijstvo ter predsednik sekcije za kmetijska podjetja pri Gospodarski zbornici Slovenije je na dogodku ob žetvi spregovoril o letošnji letini pšenice, trenutnih razmerah na trgu in izpostavil pomen samooskrbe v Sloveniji: »Letošnja sezona je bila za nas v Panviti izziv glede pridelka pšenice. Na podlagi požetih hektarjev ječmena smo ugotovili, da bo tudi pridelek pri pšenici manjši od naših prvotnih pričakovanj.« Razlog za to, pravi Virag, so bile raznolike vremenske razmere, ki so zaznamovale celotno rastno sezono. Na količino pridelka so vplivale pomladanska suša, nato preobilica dežja in toplotni udar z izredno visokimi temperaturami. »Glede na te okoliščine, pričakujemo povprečno kakovost letošnje letine pšenice,« je še povedal Virag in dodal, da »se bo izredno poznalo, kako kakovostno so bili izvedeni agrotehnični ukrepi. V Panviti smo se vedno osredotočali na visoke standarde pridelave, zato smo si prizadevali za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje najvišje kakovosti pridelka.« 

Razmere na trgu kažejo na nižje cene v času žetve, saj smo v Sloveniji priča izredno močnemu vdoru žit iz Ukrajine in črnomorskega bazena. V Panviti pravijo, da je to trend, ki ga morajo upoštevati in se mu prilagoditi. Kljub temu ostajajo zavezani ohranjanju pridelave v Sloveniji in podpiranju lokalne samooskrbe. »Vsa naša pridelana pšenica bo ostala v Sloveniji, saj verjamemo v pomen zagotavljanja sveže in lokalno pridelane hrane za naše potrošnike. V Panviti smo se zavezali sodelovanju s kmeti, ki so ključni partnerji v naši verigi oskrbe. Skupaj si prizadevamo za premagovanje izzivov in zagotavljanje trajnostne pridelave. Z njihovo podporo gradimo močno sodelovanje, ki nam omogoča, da ohranjamo visoko kakovost pridelka ter zadovoljujemo potrebe in zahteve naših potrošnikov,« so dodali. 

V Panviti ob žetvi izpostavljajo še, da si bodo še naprej prizadevali za kakovostno pridelavo pšenice in ohranjanje trajnostnih praks v naši živilsko-predelovalni industriji. Sodelovanje s kmeti je po njihovem mnenju ključno za zagotavljanje sveže in lokalno pridelane hrane za slovenske potrošnike ter povečevanje samooskrbe nasploh.

O Skupini Panvita

Skupina Panvita je največja veriga podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, ki obvladuje varno in kakovostno pridelavo in predelavo hrane v celotni proizvodni verigi od njive do mize. Združuje 11 podjetij, katerih dejavnost zajema proizvodnjo krme, poljedelstvo, perutninarstvo, rejo prašičev, veterinarstvo, proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov, vinogradništvo, ekologijo in energetiko. Vertikalno integrirana proizvodnja hrane temelji na sledljivosti, nadzoru ter zagotavljanju stalne kakovosti v celotni proizvodni verigi. Sonaravno pridelana hrana, certificirani in nadzorovani proizvodni procesi ter upoštevanje zgodovinskih izkušenj so temeljna značilnost poslovanja, s katero gradijo zaupanje potrošnikov na domačem trgu in trgih evropskih držav.