POLITIKA KAKOVOSTI, PREHRANSKE VARNOSTI IZDELKOV IN RAVNANJA Z OKOLJEM