OB 100. OBLETNICI PRISTOPILI H KODEKSU RAVNANJA EU

Skupina Panvita, ki letos obeležuje jubilejno 100. obletnico,  je kot prvo podjetje v Sloveniji podpisalo zaveze, ki jih opredeljuje evropski Kodeks ravnanja EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah. Oba izvršna direktorja Panvite Peter Polanič in Toni Balažič, sta ob prisotnosti predstavnice Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneje Jug Jerše ter direktorice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjane Zagorc, podpisala trajnostne zaveze s področja okolja, prehranske verige ter  spremembe sestave živil v skladu s smernicami za zdravo in trajnostno prehrano.

Kodeks EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah je Evropska komisija vzpostavila z namenom, da se podjetja, ki delujejo na področju proizvodnje, trgovine, predelave, promocije, distribucije in strežbe hrane, ter vsi drugi deležniki v prehranskem sistemu združijo na skupni aspiracijski poti k trajnostnim prehranskim sistemom.

»Kmetijska in živilska industrija se je znašla na razpotju, kjer se bomo morali vsi deležniki po celotni prehranski verigi odločiti kako naprej, od pridelovalcev, do končnih potrošnikov. Ali bomo popustili ter za ceno okolja in zdravja dali prednost ceneni in poceni hrani, ki prepotuje na tisoče kilometrov, ali bomo stopili korak naprej ter podprli lokalno pridelano in zdravo hrano, ki jo na police dajejo slovenska podjetja ter s tem podprli domača kmetijska in živilska podjetja, družinske kmetije in druge lokalne pridelovalce hrane,« je od podpisu zavez izpostavil izvršni direktor Panvite Toni Balažič.

Živilsko predelovalna industrija si že leta prizadeva za povečanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravih in trajnostnih prehranskih možnosti ter zmanjšanje okoljskega odtisa v celotni prehranski verigi. Z namenom konkretizacije ukrepov in korakov, ki jih posamezna podjetja želijo sprejeti, je Evropska komisija pripravila Kodeks ravnanja EU za odgovorno poslovno in trženjsko prakso, ki služi kot okvir za spremljanje napredka.

»Evropska komisija je Kodeks ravnanja EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah sprejela 5. julija lani s ciljem, da se po celotni prehranski verigi spodbudi uvedba ukrepov, ki sledijo trajnostni pridelavi in predelavi hrane. Veseli nas, da je v Sloveniji močno prisotno zavedanje glede odgovornost do tega vprašanja, še toliko bolj v luči podražitev kot so osnovne surovine, energenti, mineralna gnojila in embalaža, ki kmetijska in živilska podjetja po celotni Evropi postavljajo v izjemno težak položaj. Verjamem, da bodo Panviti sledila tudi druga živilski predelovalna podjetja v Sloveniji ter s tem dodatno pripomogla k trajnostnemu razvoju Slovenije,« je v uvodnem nagovoru poudarila dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Skupina Panvita se zaveda pomena ter odgovornosti v prehranskem sistemu, zato je v okviru evropskega kodeksa podala otipljive in merljive, saj želi s tem doprinesti k izpolnjevanju ciljev strategije Evropske komisije »od vil do vilic«. Panvita se je skladno s pričakovanji Evropske komisije zavezala, da bo:

  • do leta 2030 v procesu proizvodnje hrane znižala emisije toplogrednih plinov za 40%,
  • povečala obseg nabave trajnostno pridelanih surovin na vsaj 90%, še posebej žita in koruze,
  • do leta 2030 vsaj 75% njenih izdelkov pakiranih v reciklirani embalaži,
  • do leta 2030 v proizvodnem procesu znižala porabo vode na tono proizvedenih izdelkov za 20% v primerjavi z letom 2020,
  • izboljšala sestavo živil  skladno s smernicami za zdravo in trajnostno prehrano ter spodbujala zdrav in aktiven način življenja,
  • poskrbela, da bodo njihove živali v celotni verigi rejene skladno s standardi dobrobiti živali.

Podpis zavez je pozdravila tudi Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, ki je izpostavila, da je trajnost pomembna v vseh fazah prehranske verige in da načela trajnosti pri poslovanju nikakor ne moremo zožiti le na področje krožnega gospodarstva. »Podjetja, tudi v Sloveniji, se vedno bolj zavedajo dejstva, da morajo trajnost vgraditi v svoj DNK, saj bo v prihodnosti financiranje projektov podjetij vedno bolj vezano na trajnostne vidike, ki so jih kmetijska in živilska podjetja vpeljala v svoje delovanje. Veseli me, da je Skupina Panvita pristopila h Kodeksu ravnanja EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah ter sprejela zaveze trajnosti, ki zasledujejo odgovornost do zaposlenih, okolja in širše družbe.«

»K podpisu kodeksa smo ob 100. obletnici pristopili tudi zato, ker se kot prva in največja vertikalna veriga podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, zavedamo, da moramo dajati zglede na lastnemu primeru. Upam, da bomo s tem spodbudili še kakšno podjetje v Sloveniji, da se pridruži tej evropski iniciativi ter sprejme ukrepe, ki bodo vodili k bolj trajnostni ter s tem okolju prijazni in zdravi lokalni pridelavi hrane,« je pa je poudaril izvršni direktor Skupine Panvita Peter Polanič, ki verjame, da bodo uvajanje trajnostnih vidikov v prehranski verigi prepoznali in nagradili tudi slovenski potrošniki.

Dodatne informacije: Simona Petek Čerpnjak, simona.petek@panvita.si.