SKUPŠČINA DRUŽBE PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.o.o.

Na podlagi 6. točke Statuta delniške družbe Panvita MIR d.o..o (čistopis: SV 361/2021 z dne 24.08.2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe vabi delničarje na 33. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.o.o., ki bo v četrtek, 27.07.2023 ob 9.00 uri na sedežu družbe Panvita mesnine d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.


Več informacij v dokumentu: