Vabilo na 10. skupščino Panvita mesnine – 24. 10. 2022

Na podlagi točke 7. 1. Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 783/21 z dne 2. 9. 2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe sklicuje

10. skupščino delničarjev družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o., ki bo v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 8.30 uri na sedežu družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, Murska Sobota,

Dnevni red in predlogi sklepov:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine
  2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Več podrobnosti si lahko preberete TUKAJ.