Vabilo na 30. skupščino Panvita d.o.o. – 24. 10. 2022

Na podlagi točke 6. 1. delniške družbe Panvita d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 783/21 z dne 2. 9. 2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe sklicuje

30. skupščino delničarjev družbe Panvita d.o.o., Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, Murska Sobota,

ki bo v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 8.00 uri na sedežu družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, Murska Sobota.

Dnevni red in predlogi sklepov:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
  2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Več podrobnosti si lahko preberete TUKAJ.