Pravno obvestilo

AVTORSKA ZAŠČITA
Vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe Panvita d.d. so zaščiteno avtorsko delo Panvita d.d. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja Panvita d.d.

Z dovoljenjem podjetja Panvita d.d. lahko dokumente, ki so objavljeni na spletnih straneh Panvita d.d., uporabite le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah . Ob tem mora biti vidno označena Panvita d.d., kot vir podatkov.

ODGOVORNOST
Panvita d.d. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani zavzemala za točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin. Ob tem družba ne prevzema odgovornosti za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Panvita d.d. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranjevana vsebine spletnih strani v celoti ali delno in vedno brez predhodnega opozorila.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Varstvo osebnih podatkov je opredeljeno v Politiki zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, ki se objavljeni na spletni strani.