Okus. Življenje. Vitalnost.

Pravno obvestilo

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža – Panvita mesnine

Družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 6579655000 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža.

Rakičan, 15.02.2022

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža – Panvita

Družba Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 5151333000 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža.

Rakičan, 15.02.2022

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 5151333000 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 20.10.2021

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 6579655000 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 20.10.2021

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 5151333 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 17.03.2021 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 6579655 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 17.03.2021 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža-Panvita mesnine

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 6579655 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 06.01.2020 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža-Panvita mesnine

 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža

Družba, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, matična številka 5151333 (v nadaljevanju: izdajatelj), skladno z določilom 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) obvešča javnost o spremembi pomembnega deleža. 

Rakičan, 06.01.2020 

Objava informacije o spremembi pomembnega deleža-Panvita

 

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Panvita, Mesna industrija Gornja Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona (skrajšana firma: Panvita MIR d.d.) objavlja naslednje obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

Gornja Radgona, 21.05.2018

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico (.pdf)

 

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Panvita, Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona, objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic izdajatelja z oznako MIRG.

Gornja Radgona, 03.05.2018

Obvestilo o spremembi pomemnega deleža s prilogo (.pdf)

 

Obvestilo potrošnikom po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)

Družbe Skupine Panvita (Panvita d.d., Panvita MIR d.d. Panvita Kmetijstvo d.o.o., Panvita Agromerkur d.o.o., Panvita Prašičereja d.o.o., Panvita Veterina d.o.o., Panvita Marof d.o.o. idr.), skladno z določilom 3. odst. 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS 81/2015 – ZIsRPS), svoje stranke obveščajo, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavajo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Rakičan, 01.06.2016

Pravno obvestilo (.pdf)