Program razvoja podeželja

Panvita Kmetijstvo d.o.o.

Panvita Kmetijstvo d.o.o. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2– Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Naziv naložbe: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje krmnih mešanic in predpriprave Povzetek: Panvita Kmetijstvo d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje…

PREBERI VEČ

Panvita MIR d.d.

Panvita MIR d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.  NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov (podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)…

PREBERI VEČ

Panvita Agromerkur d.o.o.

Panvita Agromerkur d.o.o je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.  NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje mesnih izdelkov in predpriprave (podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje…

PREBERI VEČ

Panvita d.d.

Panvita d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva). Uspešno je vključena v Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) in v Ekološko kmetovanje (ukrep 11).  NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v kmetijsko mehanizacijo in napravo nasada orehov (podukrep…

PREBERI VEČ

Panvita Prašičereja d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14) Panvita Prašičereja d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep Dobrobit živali (ukrep M14) v letih od 2014 do 2021, v teku pa je postopek tudi za leto 2022. Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi…

PREBERI VEČ

Panvita Veterina d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)Panvita Veterina d.o.o. izvaja v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, vse od leta 2014 naprej, izdelavo Programov Dobrobiti živali na področju Prašičereje, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj…

PREBERI VEČ