Panvita Agromerkur d.o.o.

Panvita Agromerkur d.o.o je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje mesnih izdelkov in predpriprave (podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)

POVZETEK: 

Panvita Agromerkur d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje in s tem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnologije in razvijati nove izdelke. Zato se usmerja s tem projektom v investicijo v nabavo nove opreme z inovativno tehnologijo, s katero bo razvila najmanj 3 nove izdelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI  IN CILJI: 

  • 3 novi izdelki
  • Nabava tehnološke opreme
  • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

  • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje