Panvita Kmetijstvo d.o.o.

Panvita Kmetijstvo d.o.o. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2– Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe: Investicija v opremo za potrebe proizvodnje krmnih mešanic in predpriprave

Povzetek:

Panvita Kmetijstvo d.o.o. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih

prednosti, optimiziranja proizvodnje in s tem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnologije in razvijati nove izdelke. Zato se usmerja s tem projektom v investicijo v nabavo nove opreme z inovativno tehnologijo, s katero bo razvila najmanj 3 nove izdelke.

Cilji in glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

3 novi izdelki

  • Nabava tehnološke opreme
  • Posodobitev in optimizacija proizvodnje
  • Pričakovani rezultati aktivnosti:
  • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 – 2020 >>
Program razvoja podeželja >>