Panvita MIR d.d.

Panvita MIR d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov (podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)

POVZETEK: 

Panvita MIR d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja

konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, uporabe inovativnih tehnologij mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in posodabljati proizvodno opremo, ki jo potrebuje za svojo proizvodnjo.

Podjetje bo izvedlo rekonstrukcijo na objektu, ki ga je potrebno urediti tako, da bo ustrezal standardom za proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov. Prav tako bo zamenjalo hladilni sistem za učinkovitejšega. Nabavilo bo tehnološko opremo za izboljšanje mikrobiološke kakovosti in kakovosti izdelkov. Postavljen bo enostavni leseni objekt za skladiščenje in ohlajanje svinjske masti.

GLAVNE DEJAVNOSTI  IN CILJI: 

 • Razvoj novega izdelka: visokokvalitetna šunka-narezek
 • S pomočjo novih načinov pakiranja bo možnost dodatnega podaljšanja roka trajanja izdelka.
 • Posodobitev proizvodnje

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

 • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov (podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)

POVZETEK:

Panvita MIR d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje, in sicer tako da se prilagaja razmeram v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih

prednosti, optimiziranja proizvodnje in stem izboljšanja ekonomske uspešnosti mora podjetje vlagati v razvoj in uvajati inovativne tehnolgoije. Zato se s tem projektom usmerja v nabavo nove opreme, in sicer klipsarice, pakirno-narezovalnega stroja, ledomata, kockalnika in polnilke. 

GLAVNE DEJAVNOSTI  IN CILJI: 

 • Nov izdelek: Piščančje prsi z manj soli in brez E številk
 • Izpopolnjeni izdelki: šunka mediteran, šunka rustika, šunka z ocvirki, šunka dimljena, šunka panonija
 • Nabava tehnološke opreme
 • Posodobitev in optimizacija proizvodnje

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

 • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje
 • Pridobivanje na kapaciteti in kvaliteti 
 • Lepše oblikovanje izdelkov