Panvita Prašičereja d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Panvita Prašičereja d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep Dobrobit živali (ukrep M14) v letih od 2014 do 2021, v teku pa je postopek tudi za leto 2022.

Povzetek:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Cilj:

  • Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 – 2020 >>
Program razvoja podeželja >>