Panvita Prašičereja d.o.o.

Panvita Prašičereja d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep Dobrobit živali (ukrep M14) v letih od 2014 do 2022. 

V okviru STRATEŠKEGA NAČRTA skupne kmetijske politike 2023 – 2027 je za leti 2023 in 2024 potekal postopek pridobivanja finančnih sredstev iz podintervencije dobrobit živali – prašiči. 

Naziv intervencije

DOBROBIT ŽIVALI iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027

Naziv aktivnosti

Podintervencija DOBROBIT ŽIVALI – prašiči

Kratek opis aktivnosti

 Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Cilji in rezultati aktivnosti

 Cilj aktivnosti je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit prašičev, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso, ki je v skladu z Uredbo 2021/2115/EU opredeljena za te zahteve v strateškem načrtu SKP. Pričakovani rezultat aktivnosti je pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Skupna kmetijska politika       https://skp.si

Evropska komisija  https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en