Zgodovina

Krovna blagovna znamka Skupina Panvita povezuje tri med seboj prepletene dejavnosti: kmetijstvo, meso in mesne izdelke ter ekologijo in energetiko.

Naša zgodba se je začela v dvajsetih letih 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva. S svojo organiziranostjo in znanjem je posestvo kmalu postalo največji kmetijsko-pridelovalni obrat v takratni Kraljevini SHS.

Različni družbeno-politični sistemi so posestvo razbili na več manjših, neprofitnih enot. Šele s prihodom Kmetijskega gospodarstva Rakičana se je negativni trend drobitve ustavil in začel se je ponovni postopek združevanja. To, kar danes poznamo pod imenom Skupina Panvita, je nadaljevanje tradicije in znanja, ki ga vsakodnevno nadgrajujemo in plemenitimo.

Proizvodnja mesnih izdelkov ima korenine v Gornji Radgoni, kjer so ustanovili eno prvih podjetji, ki se je v regiji ukvarjalo s predelavo svinjskega mesa.

Iz majhnega obrata, ustanovljenega leta 1922, je podjetje preraslo v vodilnega proizvajalca mesnih izdelkov. S priključitvijo k Skupini Panvita je podjetje dobilo nov zagon za uresničevanje svoje vizije na področju mesne predelave.

Rastoči stalež perutnine v tem delu Slovenije je sredi 20. stoletja odprl vrata sodobnemu klavniškemu obratu.

Enako kot danes, je takratno klavnico s perutnino oskrbovalo celotno Prekmurje. S prehodom v tržni sistem se je perutninarska dejavnost priključila Skupini Panvita, ki je zagotovila vizijo in nadaljnjo nemoteno proizvodnjo.

Ne glede na prenovljeno vizualno in organsko sestavo podjetja ostajamo zvesti svojim vrednotam, kot so partnerstvo, samozavest, zanesljivost, prilagodljivost in pripadnost potrošniku.

Danes Skupino Panvito sestavlja 9 povezanih družb, ki zaposlujejo čez 700 oseb in uresničujejo svoje poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali.